Image of laminitic horse

Utfodring av hästar eller ponnyer med fång

Fång är ett smärtsamt tillstånd som kan orsaka hälta hos hästar och ponnyer, och i allvarliga fall kan hästen få svårt att gå eller inte kan röra sig.

Fång är ett smärtsamt tillstånd som kan göra drabbade hästar och ponnyer halta och i allvarliga fall leda till kraftfull hälta och till och med avlivning.

Det finns flera faktorer som kopplas till uppkomsten av fång: fetma, insulinresistens, för stort intag av icke-strukturella kolhydrater, läkemedelsframkallade komplikationer, endotoxemi (vanligtvis förknippad med kvarbliven efterbörd efter fölning) och för stort intag av kraftigt, färskt gräs.

Använd fodret för att förhindra fång

Det finns några bra utfodringsstrategier som har visats bidra till hanteringen av fång och till och med kan förhindra uppkomst av akut fång.

 • Ta reda på stärkelsehalten i hästens kraftfoder – ta bort fodersorter med hög stärkelsehalt och byt ut mot alternativ med lägre andel stärkelse, t.ex. GAIN Easy Go Cubes
 • Om fetma är inblandat kan man begränsa hästens betestillgång genom att dela av hagen, använda en betesreducerare eller förkorta betestiden. Detta bidrar till viktnedgång, men det är viktigt att inte svälta hästen. Ersätt betet med blötlagt hö eller icke-melasserat stråfoder
 • Att ge ett balanseringsfoder med låg stärkelsehalt som GAIN Opti-Gro Cubes ger hästen de näringsämnen den behöver för att gynna hovväggarnas tillväxt, utan ett för högt tillskott av kalorier
 • Ge sent skördat hö med en lägre halt av vattenlösliga kolhydrater, dvs. en lägre sockerhalt än 12 %
 • Blötlägg om möjligt höet i varmt vatten i 30 minuter före utfodring för att få bort så mycket lösligt socker som möjligt
 • Ge hästen 2 % av dess kroppsvikt i hö och minska till 1,5 % om den inte går ner i vikt
 • Släpp endast ut hästen säkrare tider på året, exempelvis inte när gräset spirar och inte över natten om det har kommit frost (eftersom fruktanhalten i gräset är särskilt högt efter frost)
 • Om hästen är frisk ska den motioneras så mycket det går, till exempel genom att den promeneras för hand
 • Utvärdera hullet regelbundet och ta hänsyn till hästens ras och naturliga kroppsform när du gör det
 • Håll koll på viktnedgången och testa insulinresistensen igen efter genomfört viktminskningsprogram
 • Kontrollera alltid efterbörden efter fölning och kontakta veterinär för att ”spola” stoets livmoder om efterbörden inte är hel
 • Om fång uppkommer på underviktiga hästar ska energi ges i form av fett och fiber, eller kraftfoder med låg stärkelsehalt som Gain Easy Go Cubes med 8 % stärkelse

Så här gör du en hullbedömning på din häst

Det allra bästa är att väga hästen, om det går. Ett viktband fungerar, men är inte helt exakt och det är därför bäst att skriva upp mätningarna för att kunna utvärdera förändringar i vikt över tid.

När man använder ett viktband är det viktigt att hästen står ordentligt på alla fyra ben på en hård, plan yta. Viktbandet placeras över mankens lägsta punkt och runt hästens buk, så nära armbågen som möjligt och med en lätt diagonal vinkel. Se till att inte dra i bandet för hårt och lägg inte fingrarna under det då det kan ge en felaktig avläsning.

Det är viktigt att ha en god uppfattning av hästens vikt för att kunna beräkna foderstaten, hålla koll på viktuppgång/-nedgång och för att kunna dosera och administrera rätt mängd avmaskningsmedel eller läkemedel.

Mailing List

Håll dig uppdaterad om produkter, erbjudanden och nyheter från GAIN Equine Nutrition

Country*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.